Ημέρα Νοσηλευτή: Μήπως να καταργήσουμε τη γιορτή και να δούμε την ουσία;