Ο “Καταδρομέας Άγιος” που ανακήρυξε το Οικουμενικό Πατριαρχείο